Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Prawo cywilne. Spadki. Kazusy - Agata

Prawo cywilne. Spadki. Kazusy

Agata Zając

Twoja cena: 75,65 zł 89,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 3

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 292

Format: A5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-8092-507-6

Stan prawny: 15 sierpnia 2016

Opis publikacji

Książka stanowi zbiór około sześćdziesięciu kazusów z zakresu prawa spadkowego. Zawiera opisy stanów faktycznych wraz z proponowanymi rozwiązaniami i wyczerpującym komentarzem.

W opracowaniu omówiono zagadnienia odnoszące się do tematyki dziedziczenia ustawowego i testamentowego, takie jak:
 • powołanie spadkobiercy,
 • zapis,
 • instytucja zachowku,
 • poświadczenie dziedziczenia,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • zapis windykacyjny.
 • W trzecim wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie spadkowym dotyczące m.in. zasad przyjęcia i odrzucenia spadku. Szczególną uwagę zwrócono na regulacje odnoszące się do odpowiedzialności za długi spadkowe i na możliwość złożenia w sądzie lub przed notariuszem wykazu inwentarza. Książka zawiera przegląd aktualnego orzecznictwa i poglądów doktryny.


  Adresaci:
  Publikacja przeznaczona jest dla aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych i sądowych, a także dla innych osób interesujących się prawem spadkowym w praktyce.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Kazus 1
Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku | str. 13

Kazus 2
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • testament niezawierający powołania spadkobiercy | str. 21

Kazus 3
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • bezskuteczność powołania spadkobiercy • przyrost | str. 25

Kazus 4
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • podstawienie zwykłe | str. 28

Kazus 5
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • dziedziczenie częściowo z ustawy, a częściowo z testamentu | str. 32

Kazus 6
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • rozporządzenie przez spadkodawcę określonymi składnikami majątku | str. 35

Kazus 7
Powołanie spadkobiercy a dziedziczenie ustawowe • rozporządzenie przez spadkodawcę przedmiotami nienależącymi do spadku i sposób obliczania udziałów w spadku | str. 41

Kazus 8
Powołanie spadkobiercy • wykładnia testamentu | str. 45

Kazus 9
Dziedziczenie ustawowe | str. 49

Kazus 10
Dziedziczenie ustawowe • równoczesna śmierć spadkobierców ustawowych | str. 52

Kazus 11
Niegodność dziedziczenia • tryb postępowania • interes w żądaniu ustalenia niegodności dziedziczenia | str. 55

Kazus 12
Niegodność dziedziczenia • przesłanki niegodności • termin wystąpienia z żądaniem | str. 60

Kazus 13
Wyłączenie małżonka od dziedziczenia | str. 64

Kazus 14
Nieważność testamentu zawierającego rozrządzenie więcej niż jednego spadkodawcy | str. 68

Kazus 15
Nieważność testamentu, wady oświadczenia woli spadkodawcy i upływ terminu z art. 945 § 2 k.c. | str. 74

Kazus 16
Powołanie spadkobiercy pod warunkiem | str. 80

Kazus 17
Podstawienie powiernicze | str. 83

Kazus 18
Testament własnoręczny • forma sporządzenia testamentu • podpis spadkodawcy | str. 87

Kazus 19
Testament własnoręczny • brak daty sporządzenia testamentów | str. 92

Kazus 20
Testament własnoręczny • zaginięcie testamentu i rozkład ciężaru dowodu | str. 97

Kazus 21
Testament notarialny • wymagania dotyczące zachowania formy testamentu | str. 101

Kazus 22
Testament allograficzny • wymogi dotyczące zachowania formy | str. 105

Kazus 23
Testament ustny • przesłanki ważności • obawa rychłej śmierci | str. 112

Kazus 24
Testament ustny • przesłanki ważności • ustne oświadczenie woli w obecności trzech świadków | str. 116

Kazus 25
Testament ustny • skuteczność testamentu • spisanie treści przez świadków | str. 121

Kazus 26
Testament ustny • skuteczność testamentu • zeznania świadków | str. 131

Kazus 27
Testament ustny • skuteczność testamentu • zachowanie terminu dla stwierdzenia treści testamentu | str. 137

Kazus 28
Testament ustny • skuteczność testamentu • odtworzenie treści zaginionego pisma stwierdzającego treść testamentu | str. 142

Kazus 29
Odwołanie testamentu | str. 145

Kazus 30
Zapis • przedmiot zapisu | str. 150

Kazus 31
Zapis • roszczenie o wykonanie zapisu | str. 154

Kazus 32
Zapis windykacyjny • skuteczność zapisu | str. 158

Kazus 33
Zapis windykacyjny z zastrzeżeniem warunku | str. 164

Kazus 34
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 168

Kazus 35
Zapis zwykły • osoby obowiązane do wykonania zapisu | str. 175

Kazus 36
Zapis zwykły • przedmiot zapisu i osoby uprawnione do żądania wykonania zapisu | str. 179

Kazus 37
Zapis zwykły • roszczenie o wykonanie zapisu | str. 186

Kazus 38
Zapis zwykły • przedawnienie roszczenia o wykonanie zapisu | str. 192

Kazus 39
Zapis zwykły • zakres odpowiedzialności spadkobiercy obowiązanego do wykonania zapisu | str. 198

Kazus 40
Polecenie | str. 204

Kazus 41
Wydziedziczenie • przesłanki skuteczności | str. 207

Kazus 42
Wydziedziczenie • skutki | str. 212

Kazus 43
Zachowek • osoby uprawnione do zachowku | str. 215

Kazus 44
Zachowek • osoby uprawnione • wysokość zachowku | str. 220

Kazus 45
Zachowek • osoby uprawnione • dziedziczenie roszczenia o zachowek | str. 224

Kazus 46
Zachowek • obliczanie wysokości zachowku | str. 227

Kazus 47
Zachowek • osoby zobowiązane | str. 233

Kazus 48
Zachowek • roszczenie o uzupełnienie zachowku | str. 239

Kazus 49
Zachowek • osoby uprawnione • dziedziczenie ustawowe i możliwość żądania zachowku od współspadkobierców | str. 245

Kazus 50
Zachowek • przedawnienie | str. 250

Kazus 51
Przedawnienie roszczenia o zachowek zstępnych wydziedziczonego | str. 255

Kazus 52
Odrzucenie i przyjęcie spadku • termin do złożenia oświadczenia i skutki odrzucenia spadku | str. 259

Kazus 53
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku • odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 269

Kazus 54
Odrzucenie i przyjęcie spadku • śmierć osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia przed upływem terminu określonego w art. 1015 k.c. | str. 276

Kazus 55
Odrzucenie i przyjęcie spadku • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia | str. 279

Kazus 56
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia | str. 284

Kazus 57
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia | str. 288
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska