Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków - Jacek, Krystyna
Hot Deal Nowość!

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

Jacek Ignaczewski, Krystyna Skiepko

Twoja cena: 149,25 zł 199,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 3

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 672

Format: A5 (148 × 210 mm)

Język: polski

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-8107-777-4

Stan prawny: 1 lipca 2017 r.

Opis publikacji

Tematyka omówiona w książce została zaprezentowana w konwencji komentowania spraw, a nie przepisów. Umożliwia to przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu.

Opracowanie obejmuje całe postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej: od szczegółowego przedstawienia jego składu i sposobu ustalania wartości, poprzez przybliżenie kolejno wszystkich roszczeń, jakie mogą podlegać rozpoznaniu w jego trakcie, do wyjaśnienia wpływu tego postępowania na inne sprawy majątkowe małżonków, ocenę skutków dokonania podziału i prawomocnego zakończenia tego postępowania oraz przybliżenie zasad orzekania o kosztach.

Ico_Green_21.gif [514 B]
W nowym 3. wydaniu czytelnicy znajdą odpowiedzi m.in. na takie pytania:
  • W jaki sposób powinny być rozliczone w postępowaniu o podział majątku wspólnego koszty i korzyści wynikające z umowy leasingu z opcją zakupu przedmiotu tej umowy, zawartej przez jednego z małżonków w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej?
  • Czy przy wycenie wartości przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego uwzględnia się tzw. wartości goodwill?
  • Czy w przypadku gdy małżonek po ustaniu wspólności dokona zakupu przedmiotu majątkowego za pieniądze stanowiące majątek wspólny, nie zadziała zasada surogacji?
  • Czy w sytuacji gdy po sporządzeniu opinii przez biegłych, na skutek wydłużonego terminu dalszego postępowania, nastąpiła zmiana wartości składników spadku i majątku wspólnego sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji obowiązany jest do przeprowadzenia dowodu z uzupełniającej opinii biegłych?
  • W jaki sposób określać wartość prawa najmu mieszkania objętego podziałem majątku wspólnego, np. między byłymi młodymi małżonkami?
  • Jaki jest tryb postępowania w sprawie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska