Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I i II - Wójcik, Telenga, Marcewicz, Jakubecki, Demendecki, Wójcik, Bodio
Nowość!

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I i II

Wójcik Mariusz Piotr, Telenga Przemysław, Marcewicz Olimpia, Jakubecki Andrzej, Demendecki Tomasz, Wójcik Mariusz, Bodio Joanna

Produkt: niedostępny

Nr wydania: 7

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 2036

Format: B5

Język: polski

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-8107-222-9

Stan prawny: 14 lutego 2017 r. z uwzględnieniem ustaw z dnia: 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 187), która wchodzi w życie 15 lutego 2017 r.; 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.), która wchodzi w życie 1 marca 2017 r.; 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), która wchodzi w życie 1 marca 2017 r.; 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 67), która wchodzi w życie 12 lipca 2017 r.; 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634), która wchodzi w życie 18 kwietnia 2026 r.

Opis publikacji

W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono instytucje i zagadnienia związane z interpretacjąprzepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Siódme wydanie publikacji pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego prezentuje wszystkiezmiany kodeksu, które miały miejsce od ostatniego wydania w 2015 r., w tym m.in.:
 • będące konsekwencją zawartych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym regulacji dotyczących prowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawie praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, które wchodzą w życie 12 lipca 2017 r.;
 • dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych w drodze licytacji publicznej przez komornika oraz wprowadzające przepisy umożliwiające sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej, które weszły w życie 1 marca 2017 r.;
 • umożliwiające skuteczne stosowanie w polskim porządku krajowym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych; zmiana ta pozwala na zabezpieczenie roszczenia wierzyciela na rachunku bankowym lub rachunku prowadzonym przez inną instytucję kredytową niż bank, należącym do dłużnika, na takich samych warunkach we wszystkich krajach Unii Europejskiej; weszły w życie 18 stycznia 2017 r.;
 • wynikające z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r., SK 21/14, dotyczące wydłużenia terminu do wznowienia postępowania.
 • Oprócz analizy przepisów prawa procesowego cywilnego autorzy przywołują również poglądy doktrynyi orzecznictwo poświęcone zagadnieniom tej dziedziny prawa.

  Autorzy komentarza są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Katedry Postępowania Cywilnegoi Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w większości praktykami wykonującymi zawody prawnicze.

  Adresaci:
  Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, referendarzy sądowych,asystentów sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych oraz asesorów i aplikantówtych zawodów prawniczych. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa cywilnego procesowego.
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska