Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Kodeks karny. Komentarz... - Kozłowska-Kalisz, Kozłowska-Kalisz, Budyn-Kulik, Mozgawa, Kulik
Hot Deal

Kodeks karny. Komentarz...

Kozłowska-Kalisz Patrycja, Kozłowska-Kalisz Patrycja, Budyn-Kulik Magdalena, Mozgawa Marek, Kulik Marek

Produkt: niedostępny

Nr wydania: 7

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 924

Format: A5

Język: polski

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-264-9338-6

Stan prawny: 1 września 2015 r.

Opis publikacji

Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie przepisów kodeksu karnego z uwzględnieniem poglądów doktryny prawa karnego i orzecznictwa.

Siódme wydanie komentarza przedstawia wszystkie nowelizacje kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania, a w szczególności ostatnie, bardzo istotne zmiany dokonane ustawą z 20 lutego 2015 r. w tym m.in. dotyczące:
 • nowego ujęcia kary ograniczenia wolności,
 • sankcji zamiennej,
 • kary mieszanej,
 • ujmowania kary łącznej,
 • nowego modelu środków zabezpieczających.
 • Opracowanie obejmuje - poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym orzecznictwem sądowym - także najnowsze judykaty oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych.

  Prezentowany komentarz jest dziełem pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr Magdaleny Budyn-Kulik, dr Patrycji Kozłowskiej-Kalisz, dr. hab. Marka Kulika i prof. dr. hab. Marka Mozgawy.

  Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców - zarówno praktyków, jak i przedstawicieli doktryny prawa karnego. Może być pomocna również studentom oraz aplikantom w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa karnego.

Spis treści

Słowo wstępne | str. 17

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny | str. 19

Część ogólna

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 23
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 58
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 81
Rozdział IV. Kary | str. 106
Rozdział V. Środki karne | str. 126
Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 158
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 177
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 206
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 214
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 254
Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 270
Rozdział XI. Przedawnienie | str. 290
Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 298
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 303
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 312
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 351

Część szczególna

Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 355
Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 376
Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 391
Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 406
Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 441
Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 460
Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 482
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 496
Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 528
Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 534
Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 564
Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 584
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 598
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 609
Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 641
Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 670
Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 677
Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 704
Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 724
Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 738
Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 782
Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 813

Część wojskowa

Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 827
Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 848
Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 859
Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 868
Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 872
Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 876
Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 880

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny | str. 887

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 889
Rozdział II. Przepisy karne | str. 903
Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 904
Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 904

Skorowidz przedmiotowo-artykułowy | str. 909
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska