Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich

Produkt: niedostępny

Nr wydania: 47

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 1192

Format: A5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-8092-944-9

Stan prawny: 21 października 2016 r.

Opis publikacji









Stan prawny na 21 października 2016 r.











Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:





KODEKS KARNY:



 • 2 lipca 2016 r. - ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904)

 • 29 lipca 2016 r. - nowy tekst jednolity



  • 1 października 2017 r. - ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862)


  KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:

  • 28 lipca 2016 r. - ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

  • 5 sierpnia 2016 r. - ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1070)

  • 16 sierpnia 2016 r. - wyrok TK z dnia 21 czerwca 2016 r., SK 2/15 (Dz. U. poz. 1243)



   • 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437)


   KODEKS KARNY WYKONAWCZY:


    • 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 z późn. zm.)


    KODEKS WYKROCZEŃ:


     • 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634)


     KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA:

     • 17 października 2016 r. - nowy tekst jednolity



      • 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)


      KODEKS KARNY SKARBOWY:





 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska