Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo - Grzegorz, Krzysztof, Sławomir

Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo

Grzegorz Borkowski, Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec

Twoja cena: 75,65 zł 89,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 2

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 464

Format: A5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-8092-890-9

Stan prawny: 1 grudnia 2016 r.

Opis publikacji

Jest to pierwsza na rynku publikacja omawiająca etykę i zasady wykonywania zawodu zarówno adwokatów, jak i radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Najnowsze wydanie książki zawiera opisy 34 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu radcy prawnego i adwokata. Ponadto przytacza tekst zadań obowiązujących na egzaminach radcowskim i adwokackim w 2016 r., a także przedstawia propozycje odpowiedzi mające - w zamyśle autorów - stanowić modelowe rozwiązania kazusów egzaminacyjnych.

W publikacji uwzględniono problemy praktyczne, a w udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do najnowszego orzecznictwa sądów dyscyplinarnych i Sądu Najwyższego. Na końcu książki zamieszczono przepisy regulujące kwestię etyki zawodowej adwokata i radcy prawnego.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla aplikantów radcowskich i adwokackich oraz osób wykonujących zawody radcy prawnego i adwokata.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp do wydania drugiego | str. 13

Wstęp do wydania pierwszego | str. 15

Część I
Kazusy na egzamin radcowskiKazus nr 1
Obowiązki pełnomocnika oraz stosunek wobec mocodawcy | str. 23

Kazus nr 2
Godność zawodu radcy prawnego | str. 29

Kazus nr 3
Profesjonalny charakter działania radcy prawnego | str. 36

Kazus nr 4
Lojalność i dobro klienta | str. 49

Kazus nr 5
Zakaz grożenia postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym | str. 56

Kazus nr 6
Porozumiewanie się z przeciwnikiem klienta i sporządzanie poświadczeń odpisów | str. 69

Kazus nr 7
Informowanie o wykonywaniu zawodu | str. 76

Kazus nr 8
Wolność słowa i pisma | str. 83

Kazus nr 9
Rzetelność wykonywania zawodu radcy prawnego, płatne pośrednictwo | str. 100

Kazus nr 10
Nieetyczne wykorzystanie dowodu w procesie | str. 107

Kazus nr 11
Naruszenie prawa powszechnie obowiązującego | str. 113

Kazus nr 12
Nieetyczne zachowanie aplikanta. Tajemnica zawodowa | str. 118

Kazus nr 13
Konflikt interesów | str. 125

Kazus nr 14
Tajemnica zawodowa | str. 130

Kazus nr 15
Nierzetelne wykonywanie obowiązków radcy prawnego, wolność słowa, konflikt interesów | str. 140

Kazus nr 16
Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz pozyskiwanie klientów | str. 152

Kazus nr 17
Nienależyta staranność w reprezentowaniu klienta | str. 162

Kazus nr 18
(Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. Egzamin radcowski, 18 marca 2016 r.) | str. 186

Część II
Kazusy na egzamin adwokackiKazus nr 1
Forma i treść pism w korespondencji zawodowej adwokata. Profesjonalny charakter działania | str. 209

Kazus nr 2
Podstawowe zasady obowiązujące adwokata przy wykonywaniu zawodu | str. 217

Kazus nr 3
Obowiązki adwokata w stosunku do klienta w kwestiach finansowych | str. 224

Kazus nr 4
Rozliczenia finansowe pomiędzy adwokatem a klientem. Udział adwokata w czynnościach egzekucyjnych | str. 229

Kazus nr 5
Stosunek adwokata do klienta | str. 234

Kazus nr 6
Konflikt interesów. Obowiązek współdziałania w przestrzeganiu przez członków adwokatury zasad etyki adwokackiej i strzeżeniu godności wykonywanego zawodu | str. 241

Kazus nr 7
Ochrona interesów klienta | str. 247

Kazus nr 8
Obowiązki adwokata w przypadku uznania wniesienia środka odwoławczego za prawnie lub faktycznie bezzasadne | str. 255

Kazus nr 9
Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata za uchybienie etyce adwokackiej. Naruszenie godności zawodu w życiu prywatnym | str. 259

Kazus nr 10
Zasady dopuszczalności reklamy oraz informacji o działalności zawodowej adwokata. Odmowa sporządzenia środka odwoławczego | str. 262

Kazus nr 11
Obowiązki adwokata związane z niemożnością osobistego stawiennictwa w sądach i innych organach, przed którymi występuje | str. 268

Kazus nr 12
Zasady dotyczące zachowania adwokata przed sądem i innymi organami. Kontakty z mediami | str. 274

Kazus nr 13
Obowiązki adwokata w stosunku do sądu i innych organów związane z niemożnością wzięcia udziału w czynnościach oraz w przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa | str. 278

Kazus nr 14
Stosunek adwokata do innych adwokatów | str. 283

Kazus nr 15
Zasady ustalania wynagrodzenia pomiędzy adwokatem a klientem. Pozaprocesowe pertraktacje pojednawcze prowadzone z udziałem adwokatów i radców prawnych | str. 288

Kazus nr 16
Konflikt interesów | str. 295

Kazus nr 17
Forma wykonywania zawodu adwokata oraz zakaz korzystania z reklamy | str. 300

Kazus nr 18
(Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. Egzamin adwokacki, 18 marca 2016 r.) | str. 305

Akty prawneObwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej) | str. 321

Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach | str. 338

Uchwała nr 22/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r. | str. 350

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów | str. 351

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie publicznych wypowiedzi adwokatów dotyczących postępowań, w których występują jako obrońcy albo pełnomocnicy | str. 358

Uchwała nr 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. Regulamin korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" | str. 360

Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego | str. 365

Uchwała nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego | str. 387

Uchwała nr 8/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Prawników Europejskich (CCBE) | str. 398

Opinia nr (2013) 16 w sprawie relacji pomiędzy sędziami i adwokatami przyjęta na 14. posiedzeniu plenarnym CCJE (Strasburg, 13-15 listopada 2013 r.) | str. 436

Uchwała nr [6] Krajowego Zjazdu Adwokatury podjęta w Krakowie w dniu 26 listopada 2016 r. | str. 448

Uchwała nr [8] Krajowego Zjazdu Adwokatury podjęta w Krakowie w dniu 26 listopada 2016 r. | str. 451

Uchwała nr [12] Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. | str. 452

Literatura | str. 455

Notki o autorach | str. 461

Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska